Top Building Sp Z O.O.
przesla
sufit
zbrojenie
zbrojenie
  1. Home
  2. Realizacje
  3. Wzmacnianie gruntu

Wzmacnianie gruntu


1.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie scalenia, wzmocnienia gruntu, wzmacnianie gruntu pod ławami fundamentowymi z uwagi na potrzebę obniżenia poziomu terenu pod budowę
szybu windowego w budynku szkolnym.

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Przed wykonaniem wzmocnienia gruntu, pobrano próbki gruntu
i wzmocniono je próbnym
roztworem silikatyzacyjnym. Następnie próbki pddano próbie wytrzymałości na ściskanie.
Próbę
wykonano w celu ustalenia odpowiedniego składu roztworu silikatyzacyjnego.
Pod odpowiednim ciśnieniem podany
został poprzez specjalnie dobrane pakery iniekcyjne o długościach (140-70cm) materiał iniekcyjny trzykomponentowy o
lepkości 1 mPa*s, który jako lepiszcze wypełnił pory gruntu, tym samym scalając go. Materiał iniekowany był za pomocą pompy
jedno-komponentowej tłokowej.
Następnego dnia po zakończeniu iniekcji, przystąpiono do wykonywania wykopu.


2.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie scalenia, wzmocnienia gruntu nasypowego pod posadzką i ławami fundamentowymi
komory trafostacji

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Pod odpowiednim ciśnieniem podany został poprzez
specjalnie dobrane pakery iniekcyjne o długościach
(120-70cm) materiał iniekcyjny trzykomponentowy o
lepkości 1 mPa*s,
który jako lepiszcze wypełnił pory gruntu, tym samym scalając go. Materiał iniekowany
był za pomocą pompy jedno-komponentowej tłokowej.


3.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie scalenia gruntu, wzmocnienia gruntu, wzmacnianie gruntu pod ławami fundamentowymi
z uwagi na potrzebę obniżenia poziomu terenu pod budowę szybu windowego w budynku zabytkowym objętym opieką
konserwatora zabytków.

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Pod odpowiednim ciśnieniem podany został poprzez
specjalnie dobrane pakery iniekcyjne o długościach (250-70cm) materiał iniekcyjny trzykomponentowy
o lepkości 1 mPa*s, który jako lepiszcze wypełnił pory gruntu, tym samym scalając go. Materiał iniekowany
był za pomocą pompy jedno-komponentowej tłokowej.
Następnego dnia po zakończeniu iniekcji, przystąpiono
do wykonywania wykopu.