Top Building Sp Z O.O.
przesla
sufit
zbrojenie
zbrojenie
  1. Home
  2. Realizacje
  3. Powłoki ochronne / chemoodporne

Powłoki ochronne / chemoodporne1.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji stropu

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w systemie powłok pęczniejących elementów stalowych kształtowych stropu o powierzchni 8000m2

Technologia:

W pierwszej kolejności wykonano piaskowanie elementów stalowych do klasy czystości Sa 2 1/2 w celu usunięcia istniejących powłok malarskich.
Następnie nałożono warstwę powłoki
żywicznej podkładowej zawierającej aktywny cynk. Na warstwie podkładowej ułożono odpowiednią grubość powłoki zabezpieczającej pęczniejącej i następnie
dwie wasrtwy powłoki żywicznej poliuretanowej
barwnej.


2.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych zbiorników na sprężone powietrze

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego czterech stalowych zbiorników na sprężone powietrze

Technologia:

W pierwszej kolejności wykonano piaskowanie zbiorników w celu usunięcia istniejących powłok malarskich.
Następnie nałożono warstwę powłoki
żywicznej podkładowej zawierającej aktywny cynk. Na warstwie podkładowej ułożono dwie warstwy żywicy epoksydowej i następnie
dwie wasrtwy powłoki żywicznej poliuretanowej
barwnej.


3.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie powłok chemoodpornych żywicznych, posadzek żywicznych w stacji regeneracji jonitów

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie powłok i posadzek żywicznych chemoodpornych antyelektrostatycznych i antypoślizgowych

Technologia:

W pierwszej kolejności wykonano czyszczenie podłoża żelbetowego.
Następnie wykonano gruntowanie żywicą epoksydową. Wykonano warstwę 5mm powłoki chemoodpornej żywicznej


4.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie powłoki izolacyjnej na płycie przejściowej wiaduktu ceglanego

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie powłoki izolacyjnej z żywicy poliuretanowej o wysokiej elastyczności

Technologia:

W pierwszej kolejności wykonano czyszczenie podłoża żelbetowego. Następnie wykonano gruntowanie żywicą epoksydową. Wykonano warstwę 6mm powłoki izolacyjnej z żywicy poliuretanowej


5.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie powłoki chemoodpornej w pompowni ścieków

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego w pompowni ścieków w postaci laminatu żywicznego

Technologia:

W pierwszej kolejności wykonano czyszczenie podłoża żelbetowego. Następnie wykonano gruntowanie posadzki żywica epoksydową. Wykonano wklejenie maty z włókna szklanego przy
użyciu kleju epoksydowego. Wklejoną matę dodatkowo kotwiono mechanicznie. Jako warstwe wierzchnią wykonano posadzkę antypoślizgową z żywicy epoksydowej o wysokiej chemoodporności


6.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie zabezpieczenia wiaduktu drogowego nad torami

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów żelbetowych wraz z wykonaniem epoksydowo-poliuretanowych nawierzchnio-izolacji chodników

Technologia:

W pierwszej kolejności wykonano czyszczenie podłoża żelbetowego. Zabezpieczenie antykorozojne konstrukcji żelbetowej wykonano przy użyciu powłok akrylowych.
Jako zabezpieczenie chodników wykonano nawierzchnio-izolację epoksydowo-poliuretanową o grubości 5mm


7.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego kładki dla pieszych

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczej żelbetowej wraz z wykonaniem epoksydowo-poliuretanowych nawierzchnio-izolacji chodników

Technologia:

W pierwszej kolejności wykonano czyszczenie podłoża żelbetowego. Zabezpieczenie antykorozojne konstrukcji żelbetowej wykonano przy użyciu powłok metaakrylowcyh i akrylowych.
Jako zabezpieczenie chodników na kładce wykonano nawierzchnio-izolację epoksydowo-poliuretanową o grubości 5mm


8.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczej stalowej schodów przed terminalem T2 Pirs północny

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczej schodów wraz z wymianą okładzin kamiennych

Technologia:

W pierwszej kolejności wykonano czyszczenie podłoża stalowego do klasy
czystości stali Sa 2 1/2 metodami strumieniow ściernymi. Zabezpieczenie antykorozojne wykonano przy użyciu żywic epoksydowych i poliuretanowych


9.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie laminatu żywicznego we wnętrzu dwóch zbiorników żelbetowych

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego dwóch zbiorników żelbetowych poprzez wykonanie laminatu żywicznego

Technologia:

W pierwszej kolejności na podłoże betonowe ścian, dna i stropu naniesiono warstwę żywicy epoksydowej gruntującej. Następnie naniesiono warstwę kleju
żywicznego, w którą wtopiono
matę z włókna szklanego o gramaturze 300g/m2.
Następnie matę wysycono żywicą epoksydową wysoce chemoodporną.
Na dnie wykonano laminat podwójnie zbrojony matą z włókna szklanego.


10.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczej stalowej schodów przed terminalem T2

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczej schodów

Technologia:

W pierwszej kolejności wykonano czyszczenie podłoża stalowego do klasy
czystości stali Sa 2 1/2 metodami strumieniow ściernymi. Zabezpieczenie antykorozojne wykonano przy użyciu żywic epoksydowych i poliuretanowych


11.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie laminatu żywicznego w zbiorniku stalowym na wodę miękką w ciepłowni

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego zbiornika stalowego poprzez wykonanie laminatu żywicznego/laminat żywiczny

Technologia:

W pierwszej kolejności wykonano czyszczenie podłoża stalowego zbiornika do klasy
czystości stali Sa 2 1/2. Wszelkie ubytki i wżery naprawiono przy użyciu zaprawy żywicznej.
Następnie naniesiono warstwę żywicy epoksydowej z dodatkiem aktywnego cynku jako zabezpieczenie
antykorozyjne. Następnie naniesiono warstwę kleju
żywicznego, w którą wtopiono
matę z włókna szklanego o gramaturze 300g/m2.
Następnie matę wysycono żywicą epoksydową wysoce chemoodporną o właściwościach twardo-plastycznych.


12.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie laminatu żywicznego/laminat żywiczny na belkach i żebrach żelbetowego stropu zbiornika neutralizatora

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego belek i żeber stropu zbiornika neutralizatora poprzez wykonanie laminatu żywicznego

Technologia:

W pierwszej kolejności usunięto poprzez odkucie wszelkie luźne części skorodowanego żelbetu w belkach i żebrach.
Następnie metodą hydropiaskowania wyczyszczono pręty zbrojeniowej do klasy
czystości stali Sa 2 1/2. Wszelkie ubytki żelbetu naprawiono przy użyciu zapraw do naprawy żelbetu PCC.
Następnie naniesiono warstwę żywicy epoksydowej jako warstwy gruntującej. Następnie naniesiono warstwę kleju
żywicznego, w którą wtopiono
matę z włókna szklanego o gramaturze 300g/m2.
Następnie matę wysycono żywicą epoksydową wysoce chemoodporną.


13.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie laminatu żywicznego/laminat żywiczny na stropie zbiornika neutralizatora

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia powierzchni stropu zbiornika neutralizatora poprzez wykonanie laminatu żywicznego

Technologia:

W pierwszej kolejności usunięto istniejące powłoki zabezpieczające poprzez szlifowanie bezpyłowe tarczami diamentowymi.
Po odsłonięciu podłoża betonowego przeprowadzono badania podłoża.
Sprawdzono wytrzymałość na ściskanie młotkiem Schmidt’a oraz przyczepność
podłoża metodą „pull-off”. Następnie naniesiono warstwę żywicy epoksydowej wysoce chemoodpornej w celu wypełnienia
wszelkich ubytków i kawern. Następnie naniesiono warstwę kleju żywicznego, w którą wtopiono
matę z włókna szklanego o gramaturze 300g/m2.
Następnie matę wysycono żywicą epoksydową wysoce chemoodporną.


14.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego w stacji magazynowania i dozowania koagulantu żelazowego PIX w jednej
z oczyszczali ścieków

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego tacy pod zbiornikiem magazynującym PIX i w pomieszczeniu dozowania PIX’u

Technologia:

W pierwszej kolejności usunięto, poprzez bezpyłowe szlifowanie tarczami diamentowymi warstwę mleczka cementowego
i pozostałości środków antyadhezyjnych z deskowania. Po odsłonięciu podłoża betonowego przeprowadzono badania
podłoża. Sprawdzono wytrzymałość na ściskanie młotkiem Schmidt’a oraz przyczepność podłoża metodą „pull-off”.
W celu wypełnienia otworzonych porów w betonie i wyrównania podłoża, wykonano szpachlowanie zaprawą
polimerowo-cementową PCC. Następnie nałożono warstwę żywicy epoksydowej jako wasrtwę gruntującą. Następnie
nałożono dwie warstwy żwicy poliuretanowej chemoodpornej i odpornej na działąnie promieni UV.


15.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego wnętrza osadników wtórnych, ściany i dno, naprawa istniejącego żelbetu i wykonanie powłoki żywicznej na bieżni
zgraniacza osadów w dwóch osadnikach wtórnych w oczyszczalni ścieków

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia powierzchni zbiornika w strefie falowania i powyżej lustra ścieków żywicą epoksydową z dodatkiem wypełniaczy bitumicznych oraz naprawa powierzchni betonowych, żelbetu zaprawami PCC i wykonanie zabezpieczenia bieżni zgarniacza osadó powłoką na bazie żywicy poliuretanowej

Technologia:

W pierwszej kolejności usunięto, poprzez bezpyłowe szlifowanie tarczami diamentowymi warstwę mleczka cementowego i pozostałości środków antyadhezyjnych z deskowania. Po odsłonięciu podłoża betonowego przeprowadzono badania podłoża. Sprawdzono wytrzymałość na ściskanie młotkiem Schmidt’a oraz przyczepność podłoża metodą „pull-off”. W celu wypełnienia otworzonych porów w betonie i wyrównania podłoża, wykonano szpachlowanie zaprawą polimerowo-cementową PCC. Następnie nałożono dwie warstwy żywicy epoksydowej modyfikowanej związkami bitumicznymi. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonano w strefie falowania i powyżej lustra ścieków.Skorodowane ragmenty żelbetu usuniętu poprzez odkucie. Wykonano zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej zaprawą mineralną zawierającą inhibitory korozji, ubytki wypełniono zaprawą naprawczą PCC. Bieżnię zgarniacza osadów w pierwszej kolejnosći wyszlifowanu w celu usunięcia pozostałości mleczka cementowego i zagruntowano bezbarwną żywicą epoksydową. Następnie rozłożono warstwę żywicy poliuretanowej i wysycono ją kruszywem kwarcowym w celu nadania antypoślizgowości. Następnię wykonano warstwę zamykającą z żywicy poliuretanowej.


16.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie laminatu żywicznego wewnętrzej i zewnętrznej komory powietrza turbo-generatora w jednej z elektrociepłowni

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia powierzchni komory powietrza poprzez naprawę podłoża zaprawami naprawczymi PCC i wykonanie nowego laminatu żywicznego/laminat żywcizny zbrojonego włóknem szklanym i włóknem węglowym (matami z włókna weglowego CF, CFRP, CFK Sheets)

Technologia:

W pierwszej kolejności usunięto istniejące powłoki zabezpieczające malarskie. Po odsłonięciu podłoża betonowego przeprowadzono badania podłoża. Sprawdzono wytrzymałość na ściskanie młotkiem Schmidt’a oraz przyczepność podłoża metodą „pull-off”. Na styku powierzchni posadzek i ścian i na styku sąsiadujących ze sobą ścian komory powietrza wykonano wyoblenia o promieniu 5cm. Wszystkie pory, kawerny i ubytki naprawiono zaprawą żywiczną, składającą się z żywicy epoksydowej, środka stabilizującego oraz kruszywa kwarcowego. Następnie naniesiono warstwę żywicy epoksydowej wysoce chemoodpornej, która pełniła funkcję „łoża klejowego” i w nią wklejoną matę z włókna szklanego o gramaturze 300g/m2. Następnie matę wysycono żywicą epoksydową wysoce chemoodporną. Związany laminat dodatkowo zakotwiono mechanicznie, przy użyciu kołków szybkiego montażu ze stali nierdzewnej. Następnie nałożono dwie warstwy żywicy epoksydowej chemoodpornej. Zewnętrzną powierzchnię komory powietrza wzmocniono matami z włókna węglowego CF, CFRP, CFK Sheets.


17.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego osadnika wstępnego oraz naprawa istniejącego żelbetu w jednej z oczyszczalni ścieków

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia powierzchni zbiornika w strefie falowania i powyżej lustra ścieków żywicą epoksydową z dodatkiem wypełniaczy bitumicznych oraz naprawa powierzchni betonowych, żelbetu zaprawami PCC

Technologia:

W pierwszej kolejności usunięto, poprzez bezpyłowe szlifowanie tarczami diamentowymi warstwę mleczka cementowego i pozostałości środków antyadhezyjnych z deskowania. Po odsłonięciu podłoża betonowego przeprowadzono badania podłoża. Sprawdzono wytrzymałość na ściskanie młotkiem Schmidt’a oraz przyczepność podłoża metodą „pull-off”. W celu wypełnienia otworzonych porów w betonie i wyrównania podłoża, wykonano szpachlowanie zaprawą polimerowo-cementową PCC. Następnie nałożono dwie warstwy żywicy epoksydowej modyfikowanej związkami bitumicznymi. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonano w strefie falowania i powyżej lustra ścieków.Skorodowane ragmenty żelbetu usuniętu poprzez odkucie. Wykonano zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej zaprawą mineralną zawierającą inhibitory korozji, ubytki wypełniono zaprawą naprawczą PCC.


18.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego zbiornika denitryfikacji i nitryfikacji ścieków w jednej z oczyszczalni ścieków

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia powierzchni zbiornika w strefie falowania i powyżej lustra ścieków żywicą epoksydową z dodatkiem wypełniaczy bitumicznych

Technologia:

W pierwszej kolejności usunięto, poprzez bezpyłowe szlifowanie tarczami diamentowymi warstwę mleczka cementowego i pozostałości środków antyadhezyjnych z deskowania. Po odsłonięciu podłoża betonowego przeprowadzono badania podłoża. Sprawdzono wytrzymałość na ściskanie młotkiem Schmidt’a oraz przyczepność podłoża metodą „pull-off”. W celu wypełnienia otworzonych porów w betonie i wyrównania podłoża, wykonano szpachlowanie zaprawą polimerowo-cementową PCC. Następnie nałożono dwie warstwy żywicy epoksydowej modyfikowanej związkami bitumicznymi. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonano w strefie falowania i powyżej lustra ścieków.


19.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego dwóch zbiorników żelbetowych na wodę zdekarbonizowaną o objętości 600m3 każdy w jedej z rafinerii w Polsce.

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie laminatu żywicznego chemoodpornego

Technologia:

W pierwszej kolejności usunięto istniejący zniszczony laminat żywiczny. Po odsłonięciu podłoża betonowego przeprowadzono badania podłoża. Sprawdzono wytrzymałość na ściskanie młotkiem Schmidt’a oraz przyczepność podłoża metodą „pull-off”. Na styku powierzchni posadzek i ścian i na styku sąsiadujących ze sobą ścian zbironika wykonano wyoblenia o promieniu 5cm. Wszystkie pory, kawerny i ubytki naprawiono zaprawą żywiczną, składającą się z żywicy epoksydowej, środka stabilizującego oraz kruszywa kwarcowego. Następnie naniesiono warstwę żywicy epoksydowej wysoce chemoodpornej, która pełniła funkcję „łoża klejowego” i w nią wklejoną matę z włókna szklanego o gramaturze 300g/m2. Następnie matę wysycono żywicą epoksydową wysoce chemoodporną. Związany laminat dodatkowo zakotwiono mechanicznie, przy użyciu kołków szybkiego montażu ze stali nierdzewnej. Następnie nałożono dwie warstwy żywicy epoksydowej chemoodpornej.


20.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego i antyelektrostatycznego (czyli z mozliwością odprowadzania ładunków elektrycznych) w trzech wannach bazpieczeństwa w jednej z elektrowni w Polsce.

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie powłok żywicznych chemoodpornych i antyelektrostatycznych

Technologia:

Przed przystąpieniem do prac, przeprowadzono badania podłoża. Sprawdzono wytrzymałość na ściskanie młotkiem Schmidt’a oraz przyczepność podłoża metodą „pull-off”. Badania powtórzono po przygotowaniu podłoża, czyli usunięciu mleczka cementowego metodami szlifowania bezpyłowego. W celu usunięcia porów i kawern, które pojawiły sie po szlifowaniu podłoża, wykonano szpachlowanie podłoża. Użyto mineralnych szpachlówek PCC. Następnie wykonano wyoblenia o promieniu 5cm na styku powierzchni posadzek i ścian i na styku sąsiadującyhc ze sobą ścian. Następnie po wcześniejszym zaprojektowaniu zostały przyklejone taśmy uziemiające (miedziane) i na nie naniesiona została warstwa upływowa na bazie żywicy epoksydowej. Następnie naniesiono warstwę żywicy wysoce chemoodpornej i antyelektrostatycznej.


21.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie trwałego (permanentnego) zabezpieczenia elewacji budynku zabytkowego w Warszawie przed graffiti.

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie powłoki żywicznej antygraffiti na elewacji granitowej i cementowo-wapiennej

Technologia:

Przed przystąpieniem do prac, przeprowadzono bardzo dokładne mycie elewacji wodą pod wysokim ciśnieniem. Następnie naniesiono dwie warstwy powłoki żywicznej, która tworzy trwałą barierę przed graffiti. Wykonana powłoka wykazuje trwałość 20 zmyć graffiti w tym samym miejscu. Usuniecie graffiti odbywa sie poprzez naniesienie specjalnego systemowego żelu w miejscu, w którym pojawiło się graffiti.