Top Building Sp Z O.O.
przesla
sufit
zbrojenie
zbrojenie
  1. Home
  2. Realizacje
  3. Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe


1.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie posadzki żywicznej

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie posadzki żywicznej grubowarstwowej z wykonaniem membrany izolacyjnej

Technologia:

W perwszej kolejności przygotowano podłoże metodami frezowania i śrutowania (blastrac), sprawdzono wytrzymałości na ściskanie młotkiem Schmidt’a
i przyczepności metodą
„pull-off”. Następnie zagruntowano podłoże niskolepką bezbarwną żywicą epoksydową,
i wykonano szpachlowanie podłoża niskolepką żywicą epoksydową wymieszaną z kruszywem kwarcowym.
Następnie naniesiono warstwę żywicy epoksydowej i odpowietrzono ją
wałkiem kolczastym. Dodatkowo wykonano pasy ostrzegawcze.

2.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie posadzki żywicznej

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie posadzki żywicznej grubowarstwowej w hali warsztatowej

Technologia:

W perwszej kolejności przygotowano podłoże metodami frezowania i śrutowania (blastrac), sprawdzono wytrzymałości na ściskanie młotkiem Schmidt’a
i przyczepności metodą
„pull-off”. Następnie zagruntowano podłoże niskolepką bezbarwną żywicą epoksydową,
i wykonano szpachlowanie podłoża niskolepką żywicą epoksydową wymieszaną z kruszywem kwarcowym.
Następnie naniesiono warstwę żywicy epoksydowej i odpowietrzono ją
wałkiem kolczastym. Dodatkowo wykonano pasy ostrzegawcze.


3.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie żywic poliuretanowych na kapach chodnikowych 4 wiaduktów i 2 mostach w ciągu drogi krajowej DK 60

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

W pierwszej kolejności metodami szlifowania bezpyłowego usunięto mleczko cementowe z betonowych kap chodnikowych.
Wykonano badania podłoża, wytrzymałość na ściskanie młotkiem Schmidt’a
i przyczepność metodą „pull-off”. Następnie podłoże zagruntowano niskolepką
bezbarwną żywicą epoksydową, wyszpachlowano podłoże niskolepką bezbarwną żywicą epoksydową wymieszaną z kruszywem kwarcowym
o frakcji 0,1-0,3mm w stosunku wagowym 1:1, wykonano warstwę pośrednią z żywicy poliuretanowej wysyconą kruszywem
kwarcowym o frakcji 0,4-0,8mm i wykonano warstwę wierzchnią z żywicy poliuretanowej o bardzo wysokiej odporności chemicznej i wysokiej wytzrymałości mechanicznej.


4.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie zabezpieczenia górnej powierzchni płyty parkingu przy użyciu żywic poliuretanowych i epoksydowych

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Usunięcie poprzez frezowanie starych powłok żywicznych do płyty żelbetowej konstrukcji i sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie młotkiem Schmidt’a
i przyczepności metodą „pull-off” podłoża. Gruntowanie podłoża niskolepką
bezbarwną żywicą epoksydową, szpachlowanie podłoża niskolepką bezbarwną żywicą epoksydową wymieszaną z kruszywem kwarcowym
o frakcji 0,1-0,3mm w stosunku wagowym 1:1, Wykonanie warstw spadkowcyh z betonów żywicznych, warstwa pośrednia z żywicy epoksydowej wysycona kruszywem
kwarcowym o frakcji 0,4-0,8mm,
warstwa zamykająca z żywicy poliuretanowej o bardzo wysokiej odporności chemicznej i wysokiej wytzrymałości mechanicznej.


5.


Przedmiot realizacji:

Posadzki przemysłowe żywiczne w halach warsztatowych 3100 m2. System posadzkowy grubowarstwowy 4mm, na bazie żywic epoksydowych, o antypoślizgowych właściwościach .

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Przygotowanie podłoża metodami śrutowania (blastrac), sprawdzenie wytrzymałości
na ściskanie młotkiem Schmidt’a i przyczepności metodą „pull-off” podłoża po zdjęciu
warstwy mleczka cementowego, gruntowanie podłoża niskolepką bezbarwną żywicą epoksydową,
szpachlowanie podłoża niskolepką bezbarwną żywicą epoksydową wymieszaną z kruszywem kwarcowym
o frakcji 0,1-0,3mm w stosunku wagowym 1:1, warstwa pośrednia z żywicy epoksydowej wysycona kruszywem
kwarcowym o frakcji 0,4-0,8mm, warstwa zamykająca z żywicy epoksydowej w kolorze zielonym o bardzo wysokiej
odporności chemicznej i wysokiej wytzrymałości mechanicznej.


6.


Przedmiot realizacji:

Posadzki przemysłowe żywiczne antyelektrostatyczne i lamperie w stacji jonitów w jednej z elektrowni w Polsce.

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie posadzek przemysłowych antyelektrostatycznych oraz lamperii

Technologia:

Przygotowanie podłoża metodami śrutowania (blastrac), sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie młotkiem
Schmidt’a i przyczepności metodą „pull-off” podłoża po zdjęciu warstwy mleczka cementowego, gruntowanie
podłoża niskolepką bezbarwną żywicą epoksydową, szpachlowanie podłoża niskolepką bezbarwną żywicą epoksydową
wymieszaną z kruszywem kwarcowym o frakcji 0,1-0,3mm w stosunku wagowym 1:1,Następnie po wcześniejszym zaprojektowaniu
zostały przyklejone taśmy uziemiające (miedziane) i na nie naniesiona została warstwa upływowa na bazie żywicy epoksydowej.
Następnie naniesiono warstwę żywicy wysoce chemoodpornej i antyelektrostatycznej. Na wszystkich stykach posadzek ze ścianami
wykonano wyoblenia o promieniu 5cm oraz wykonano lamperie z żywicy wysoce chemoodpornej z dodatkiem środka stabilizującego.


7.


Przedmiot realizacji:

Posadzki przemysłowe żywiczne w hali magazynowej, system antypoślizgowy, grubowarstwowy 4mm, z żywic epoksydowych

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie posadzek przemysłowych grubowarstwowych o antypoślizgowych właściwościach

Technologia:

Przygotowanie podłoża metodami śrutowania (blastrac), sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie młotkiem Schmidt’a i przyczepności metodą „pull-off”
podłoża po zdjęciu warstwy mleczka cementowego, gruntowanie podłoża niskolepką bezbarwną żywicą epoksydową, szpachlowanie podłoża niskolepką bezbarwną
żywicą epoksydową wymieszaną z kruszywem kwarcowym o frakcji 0,1-0,3mm w stosunku wagowym 1:1. Następnie naniesiono warstwę żywicy epoksydowej i wysycono
ją kruszywem o granulacji 0,4-0,8mm. Następnie naniesiono warstwę zamykającą z żywicy epoksydowej.


8.


Przedmiot realizacji:

Posadzki żywiczne w laboratorium

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie posadzek żywicznych w systemie grubowarstwowym, wysycone barwnym wielokolorowym kruszywem kwarcowym

Technologia:

Przygotowanie podłoża metodami śrutowania (blastrac), sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie młotkiem Schmidt’a i przyczepności metodą „pull-off” podłoża po zdjęciu warstwy mleczka cementowego, gruntowanie podłoża niskolepką bezbarwną żywicą epoksydową, szpachlowanie podłoża niskolepką bezbarwną żywicą epoksydową wymieszaną z kruszywem kwarcowym o frakcji 0,1-0,3mm w stosunku wagowym 1:1. Następnie naniesiono warstwę żywicy epoksydowej i wysycono ją kruszywem kwarcowym wielokolorowym o granulacji 0,4-0,8mm. Następnie naniesiono warstwę zamykającą z żywicy epoksydowej i naniesiono warstwę żywicy maującej. Wykonano jednorodne wyoblenia z cokołem zachodzącym 10cm na ścianę.


9.


Przedmiot realizacji:

Posadzka żywiczna antyelektrostatyczna w pomieszczeniu lakierni

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie posadzki żywicznej w systemie grubowarstwowym i antyelektrostatycznym

Technologia:

W perwszej kolejniści przygotowano podłoże metodami śrutowania (blastrac), sprawdzono wytrzymałości na ściskanie młotkiem Schmidt’a i przyczepności metodą
„pull-off”. Następnie zagruntowano podłoże niskolepką bezbarwną żywicą epoksydową,
i wyszpachlowano podłoże niskolepką bezbarwną żywicą epoksydową wymieszaną z kruszywem kwarcowym o frakcji 0,1-0,3mm w stosunku wagowym 1:1.
Następnie naniesiono wasrtwę z żywicy epoksydowej przewodzącą ładunki elektyczne. Na warstwę przewodzącą przyklejono taśmy miedziany
i wywinięto je na ścianę do późniejszego podłączenia z uziemieniem i nałożono warstwę żywicy z zawartością włókien węglowcyh w celu odprowadzania ładunków
z posadzki do warstwy
przewodzącej.


10.


Przedmiot realizacji:

Posadzka żywiczna antyelektrostatyczna w pomieszczeniu lakierni

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie posadzki żywicznej w systemie grubowarstwowym i antyelektrostatycznym

Technologia:

W perwszej kolejniści przygotowano podłoże metodami śrutowania (blastrac), sprawdzono wytrzymałości na ściskanie młotkiem Schmidt’a i przyczepności metodą
„pull-off”. Następnie zagruntowano podłoże niskolepką bezbarwną żywicą epoksydową,
i wyszpachlowano podłoże niskolepką bezbarwną żywicą epoksydową wymieszaną z kruszywem kwarcowym o frakcji 0,1-0,3mm w stosunku wagowym 1:1.
Następnie naniesiono wasrtwę z żywicy epoksydowej przewodzącą ładunki elektyczne. Na warstwę przewodzącą przyklejono taśmy miedziany
i wywinięto je na ścianę do późniejszego podłączenia z uziemieniem i nałożono warstwę żywicy z zawartością włókien węglowcyh w celu odprowadzania ładunków
z posadzki do warstwy
przewodzącej.


11.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie posadzki żywicznej

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie posadzek żywicznych w systemie grubowarstwowym, stanowiącej nawierzchnio-izolację na stropie w kominie w jendej z elektrowni w Polsce

Technologia:

W perwszej kolejniści przygotowano podłoże metodami frezowania i śrutowania (blastrac), sprawdzono wytrzymałości na ściskanie młotkiem Schmidt’a
i przyczepności metodą
„pull-off”. Następnie zagruntowano podłoże niskolepką bezbarwną żywicą epoksydową,
i wykonano wyrównanie podłoża przy użyciu betonu żywicznego. Następnie naniesiono w celu wysycenie betonów żywicznych warstwę niskolepkiej bezbarwnej
żywicy epoksydowej.
Następnie naniesiono wasrtwę z żywicy epoksydowej elastycznej stanowiącą warstwę ścieralną i izolacyjną. Wykonano również cokoły i wyoblenia z żywic epoksydowcyh
na styku połączeń posadzki ze ścianami.


12.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie posadzki żywicznej

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie posadzki żywicznej grubowarstwowej w hali warsztatowej

Technologia:

W perwszej kolejności przygotowano podłoże metodami frezowania i śrutowania (blastrac), sprawdzono wytrzymałości na ściskanie młotkiem Schmidt’a
i przyczepności metodą
„pull-off”. Następnie zagruntowano podłoże niskolepką bezbarwną żywicą epoksydową,
i wykonano szpachlowanie podłoża niskolepką żywicą epoksydową wymieszaną z kruszywem kwarcowym. Następnie naniesiono warstwę żywicy epoksydowej i odpowietrzono ją
wałkiem kolczastym.