Top Building Sp Z O.O.
przesla
sufit
zbrojenie
zbrojenie
  1. Home
  2. Realizacje
  3. Projekty ekspertyzy opinie techniczne

Projekty ekspertyzy opinie techniczne

48.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza i opinia techniczna ugiętego i zarysowanego stropu

Zadania do zrealizowania

Opinia techniczna dotycząca sprawdzenia przyczyn ugięcia i zarysowania stropu w garażu podziemnym. Wykonano inwentaryzację stropu, pomierzono ugięcia i
wykonano obliczenia sprawdzające nośności stropu. Opracowano plan naprawczy dla stropu. Plan naprawy betonu.


47.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza i projekt wykonawczy remontu balkonów wspornikowych

Zadania do zrealizowania

Ekspertyza techniczna dotycząca sprawdzenia przyczyn ugięcia balkonów wspornikowych. Wykonano inwentaryzację balkonów, pomierzono ugięcia, sprawdzono klasę betonu płyty balkonowej,
wykonano skanowanie płyty balkonowej w celu identyfikacji średnicy i otuliny zbrojenia. Wykonano projekt wykonawczy remntu iwzmocnienia płyty balkonowej.


46.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza i opinia wzmocnienia ugiętego i zarysowanego stropu

Zadania do zrealizowania

Opinia techniczna dotycząca sprawdzenia przyczyn ugięcia i zarysowania stropu w budynku jednorodzinnym. Wykonano inwentaryzację stropu, pomierzono ugięcia, sprawdzono rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia
pod ławami fundamentowymi, wykonano obliczenia sprawdzające nośności stropu. Opracowano plan naprawczy dla stropu.


45.


Przedmiot realizacji:

Projekt wzmocnienia belek na ścinanie

Zadania do zrealizowania

Projekt wzmocnienia belek żelbetowych na ścinanie. Wykonano obliczenia w celu sprawdzenia ilości brakującego zbrojenia naścinanie.
Brakujące zbrojenie zastąpiono matami z włókna węglowego.


44.


Przedmiot realizacji:

Projekt uszczelnienia dylatacji w garażu podziemnym

Zadania do zrealizowania

Projekt uszczelnienia dylatacji pionowych i poziomych w garażu podziemnym w Warszawie. Zastosowano w projekcie rozwiązania polegające na uszczelnieniu
dylatacji zarówno metodami iniekcji ciśnieniowej jak i od zewnątrz przy użyciu membarn izolacyjnych Sika. W przypadku uszczelnień dylatacji metodami iniekcyjnymi
zastosowano żele akrylowe i żywice poliuretanowe


43.


Przedmiot realizacji:

Projekt wzmocnienia ugiętego stropu i zarysowanego stropu

Zadania do zrealizowania

Projekt wzmocnienia ugiętego stropu żelbetowego. Projekt wzmocnienia zarysowanego stropu. Zarysowany strop żelbetowy. Ugięty strop żelbetowy. W pierwszej kolejności wykonano
diagnostykę stropu żelbetowego. Sprawdzono metodą skanowania średnicę zbrojenia. Skanowanie zbrojenia ferroscanem. Sprawdzono grubość otuliny. Wykonano pomiar
wytrzymałości na ściskanie metodą skelrometryczną przy użyciu młotka Schmidt’a. Wykonano model stropu przy użyciu programu Robot Autodesk.
Zaprojektowano wzmocnienie stropu żelbetowego przy uzyciu taśm z włókien węglowych. Zarysowany strop żelbetowy znajdował się w budynku jednorodzinnym. Ugięty strop w domku
jednorodzinnym.


42.


Przedmiot realizacji:

Projekt wzmocnienia belki żelbetowej

Zadania do zrealizowania

Projekt wzmocnienia uszkodzonej belki żelbetowej podpierającej dach hali magazynowej. Zaprojektowano nowe podparcie belki żelbetowej za zniszczoną strefą o dźwigar strunobetonowy.
Nowe podparcie i wzmocnienie zaprojektowano jako konstrukcję stalową z kształtowników typu HEB.


41.


Przedmiot realizacji:

Projekt wzmocnienia schodów żelbetowych

Zadania do zrealizowania

Projekt wzmocnienia biegu schodów żelbetowych. Wykoannie schematu statycznego biegu schodowego wraz z obciążeniami. Obliczenie potrzebnego wzmocnienia.
Wzmocnienie poprzez wklejenie prętów zbrojeniowych w klasie AIIIN przy użyciu kleju epoksydowego. Wykonanie nowego podparcia żelbetowego.


40.


Przedmiot realizacji:

Projekt wzmocnienia ściany żelbetowej

Zadania do zrealizowania

Projekt wzmocnienia ściany żelbetowej przed powiększeniem otworu drzwiowego. Wzmocnienie ściany przy użyciu taśm z włókien węglowych i płaskowników stalowych montowanych do sciany żelbetowej.
Zebranie obciążeń. Obliczenie nośności na zginanie i ścinanie przed powięszkeniem otowru.


39.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza techniczna możliwości montażu dźwigników na ścianie i posadzce

Zadania do zrealizowania

Ekspertyza techniczna wraz z wykonaniem projektu montażu dźwigników do ściany i stropu. Wykonanie odwiertu koronkowego w celu sprawdzenia rodzaju betonu i ilości zbroejnia w płycie posadzkowej.
Skanowanie ściany w celu identyfikacji zbrojenia. Obliczenia i dobór kotew montażowych. Schemat statyczny dźwigników od obciążeń uzytkowych. Projekt wzmocnienia ściany i posadzki przed montażem dźwigników.


38.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza ugiętego stropu i projekt wzmocnienia stropu

Zadania do zrealizowania

Ekspertyza ugiętego żelbetowego stropu w budynku mieszkalnym.
Skanowanie zbrojenia. Badania sklerometrzyczne. Analiza stropu i projekt wzmocnienia stropu. Opinia techniczna dotycząca stropu.


37.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza stropu i projekt wzmocnienia stropu

Zadania do zrealizowania

Ekspertyza stanu technicznego stropu w budynku jednorodzinnym mieszkalnym.
Skanowanie zbrojenia. Badania sklerometrzyczne. Analiza stropu i projekt wzmocnienia stropu. Opinia techniczna dotycząca stropu.


36.


Przedmiot realizacji:

Skanowanie betonu w celu wykrycia zbrojenia

Zadania do zrealizowania

Wykonanie skanowania betonowej posadzki w celu wykrycia zbrojenia. Pomiar średnicy zbrojenia i otuliny zbrojenia. Ferroscan.


35.


Przedmiot realizacji:

Opinia techniczna posadzki żywicznej w garażu podziemnym

Zadania do zrealizowania

Wykonanie opinii technicznej dotyczącej wystąpienia pęcherzy na posadzce żywicznej i odspojenia żywciy od podłoża betonowego.


34.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza stropu Teriva

Zadania do zrealizowania

Ekspertyza stanu technicznego stropu Teriva w budynku jednorodzinnym mieszkalnym.
Skanowanie zbrojenia. Badania sklerometrzyczne. Pobranie próbek betonu do badań wytrzymałościowych. Analiza stropu i projekt wzmocnienia stropu.


33.


Przedmiot realizacji:

Ocena techniczna konstrukcji budynku

Zadania do zrealizowania

Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji budynu. Skanowanie zbrojenia. Badania sklerometrzyczne. Pobranie próbek betonu do badań wytrzymałościowych. Badanie skażenia betonu. Badanie pH Betonu otuliny. Identyfikacja rodzaju stali. Badanie wytrzymałości na rozciaganie prętów zbrojeniowych.


32.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza nośności stropu

Zadania do zrealizowania

Ekspertyza nośności stropu w zbiorniku. Sprawdzenie elementów konstrukcyjncyh. Analiza obliczeniowa. Projekt wzmocnienia stropu.


31.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza stropu

Zadania do zrealizowania

Ekspertyza stanu stropu. Sprawdzenie elementów konstrukcyjncyh. Analiza obliczeniowa. Projekt wzmocnienia stropu.


30.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza stanu zbiornika

Zadania do zrealizowania

Ekspertyza techniczna stanu zbiorniak żelbetowego. Pobranie próbek betonowych rdzeniowych. Skanowanie zbrojenia. Sprawdzenie stanu zbrojenia. Sprawdzenie szczelności laminatu żywicznego. Opracowanie technologii remontu zbiornika.


29.


Przedmiot realizacji:

Skanowanie zbrojenia stropu

Zadania do zrealizowania

Skanowanie zbrojenia stropu w celu montażu kotew. Wykonanie skanowania stropu urządzeniem ferroscan. Sprawdzenie średnicy zbrojenia oraz grubości otuliny.


28.


Przedmiot realizacji:

Ocena stanu technicznego budynku produkcyjno magazynowego

Zadania do zrealizowania

Wykonanie oceny stanu technicznego konstrukcji żelbetowej w budynku produkcyjno magazynowym w Warszawie. Pobranie odwiertów rdzeniowych betonowych. Badanie poziomu karbonatyzacji. Detekcja i skanowanie zbrojenia.
Badanie wytrzymałości na ściskanie betonu. Badanie wytrzymałości na rozciąganie próbek zbrojenia.


27.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza posadzki w garażu podziemnym w galerii handlowej w Warszawie

Zadania do zrealizowania

Wykonanie ekspertyzy posadzki w garażu podziemnym z uwagi na wystąpienie odspojenia i uszkodzeń żywicy.


26.


Przedmiot realizacji:

Projekt wzmocnienia posadzki

Zadania do zrealizowania

Wykonanie projektu wzmocnienia posadzki po uszkodzeniu zbrojenia płyty dennej pod posadzką.


25.


Przedmiot realizacji:

Opinia techniczna i ekspertyza posadzki w zakładzie produkcyjnym

Zadania do zrealizowania

Wykonanie opinii technicznej i ekspertyzy posadzki w zakładzie produkcyjnym z uwagi na osiadanie. Sprawdzenie rodzaju gruntu pod poasadzką. Sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu sondą lekką.


24.


Przedmiot realizacji:

Opinia techniczna na temat uszkodzeń posadzki żywicznej w garażu podziemnym

Zadania do zrealizowania

Wykonanie opinii technicznej wraz z wykonaniem badań pull-off przyczepności żywicy do podłoża betonowego w garażu podziemnym w Warszawie


23.


Przedmiot realizacji:

Opinia techniczna i ekspertyza zarysowanych dźwigarów dachowych w hali magazynowej

Zadania do zrealizowania

Wykonanie opinii technicznej wraz z projektem naprawy dźwigarów dachowych w hali magazynowej.


22.


Przedmiot realizacji:

Opinia techniczna i ekspertyza uszkodzonej elewacji szklanej w Warszawie

Zadania do zrealizowania

Wykonanie opinii technicznej wraz z projektem naprawy szklanej elewacji w budynku biurowym w Warszawie


21.


Przedmiot realizacji:

Opinia techniczna wzmocnienia stropu w budynku jednorodzinnym

Zadania do zrealizowania

Wykonanie opinii technicznej wraz z projektem wzmocnienia stropu w budynku jednorodzinnym. Zaprojektowano wzmocnienie przy użyciu taśm z włókien węglowych i stalowych belek kształtowych IPE.


20.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza i opinia techniczna stropu w budynku mieszkalnym w Warszawie

Zadania do zrealizowania

Wykonanie ekspertyzy i opinii technicznej dotyczącej stanu stropu żelbetowego w piwnicy w budynku mieszkalnym w Warszawie. Wykonanie odkrywek stropu. Wykonanie analizy statycznej stropu. Modelowanie konstrukcji.
Obliczenie nośności poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Wykonanie opracowania projektu remontu stropu. Wykonanie kosztorysu prac remontowych.


19.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza i opinia techniczna stanu belek i słupów żelbetowych stropu w budynku mieszkalnym w Warszawie

Zadania do zrealizowania

Wykonanie ekspertyzy i opinii technicznej dotyczącej stanu i nośności belek, słupów i stropu żelbetowego. Wykonanie odkrywek stropu. Wykonanie analizy statycznej stropu. Modelowanie konstrukcji.
Obliczenie nośności poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Wykonanie opracowania projektu remontu stropu.


18.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza i opinia techniczna wycięcięcia otworu w ścianie nośnej w budynku mieszkalnym

Zadania do zrealizowania

Wykonanie ekspertyzy i opinii technicznej dotyczącej możliwości wycięcia otworu w ścianie nośnej w budynku mieszkalnym. Analiza obliczeniowa ściany. Wykonanie odkrywek. Wykonanie projektu wzmocnienia ściany
i wycięcia otworu


17.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza i opinia techniczna wsporników żelbetowych w oczyszczalni ścieków w Łodzi

Zadania do zrealizowania

Wykonanie ekspertyzy i opinii technicznej wsporników żelbetowych w oczyszczalni scieków w Łodzi. Pobranie próbek z konstrukcji. Badania wytrzymałości na ściskanie w prasie hydraulicznej. Analiza obliczeniowa konstrukcji.
Opracowanie technologii remontu. Wykonanie kosztorysów.


16.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza i projekt remontu posadzki w magazynie w Łodzi

Zadania do zrealizowania

Wykonanie ekspertyzy i projektu remontu posadzki betonowej w hali magazynowej w Łodzi. Wykonanie odwiertów koronkowych, rdzeniowych w płycie posadzki. Badanie pobranych próbek w prasie wytrzymałościowej na ściskanie. Wykonanie badań pull-off przyczepnosci
podłoża. Wykonanie technologii naprawy i kosztorysu inwestorskiego.


15.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza i projekt wzmocnienia płyty żelbetowej w galerii handlowej w Warszawie

Zadania do zrealizowania

Wykonanie ekspertyzy i projektu wzmocnienia płyty żelbetowej po zwiększeniu obciążenia użytkowego do 10 kN/m2. Zamodelowanie konstrukcji, obliczenia brakującego zbrojenia. Projekt wzmocnienia stropu przy użyciu
taśm z włókien węglowych. Analiza konstrukcji.


14.


Przedmiot realizacji:

Ekspertyza zarysowanej ściany w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Zadania do zrealizowania

Wykonanie opinii technicznej i ekspertyzy zarysowanej ściany ceglanej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.


13.


Przedmiot realizacji:

Skanowanie zbrojenia w posadzce

Zadania do zrealizowania

Wykonanie skanowania płyty posadzkowej Ferroscanem w celu sprawdzenia rozstawu zbrojenia, średnicy zbrojenia i grubości otuliny.


12.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu wzmocnienia stropu w Warszawie

Zadania do zrealizowania

Wykonanie obliczeń i projektu wzmocnienia stropu nad ostatnią kondygnacją, wraz z przejęciem obciążeń od więźby dachowej. Projekt wzmocnienia stropu
gęstożebrowego Akermana.


11.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie ekspertyzy i projektu remontu posadzki w garażu w Warszawie

Zadania do zrealizowania

Wykonanie eksertyzy i prejektu remontu posadzki w garażu podziemnym w Warszawie. W ramach zadania przeprowadzono badania geotechniczne podłoża pod płytą betonową posadzki,
pobrano odwierty z płyty betonowej posadzki do badań wytrzymałościowych. Opracowano technologię naprawy i wykonano kosztorys prac remontowych.


10.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie ekspertyzy i projektu remontu czterech słupów żelbetowych pod kotłem gazowym

Zadania do zrealizowania

Wykonanie ekspertyzy i projektu remontu żelbetowych słupów podtrzymujących kocioł gazowy. Projekt obejmował inwentaryzację uszkodzeń.
Wykorzystano metodę pomiaru potencjałów korozyjnych prętów zbrojeniowych. Jako metodę zabezpieczenia stali zbrojeniowej
zaprojektowano anodę roztwarzalną, kta podłączona do zbrojenia spowodowała wytworzenie układu elektrochemicznego
z reakcjami; redukcji na stali zbrojeniowej i utleniania na anodzie cynkowej. Zaprojektowano wzmocnienie słupów w postaci
kształtowników stalowych i mat z włókien węglowych Sika wrap, cf streeps.


9.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego dwóch zbiorników żelbetowych

Zadania do zrealizowania

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej występowania uszkodzeń w laminacie żywicznym wraz z projektem zabezpieczenia
termicznego stropów


8.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej występowania uszkodzeń w posadzce żywicznej wraz z pomiarem
grubości powłok żywicznych

Zadania do zrealizowania

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej występujących uszkodzeń posadzki żywicznej wraz z pomiarem grubości
powłok żywicznych


7.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej występowania substancji oleistych w podkładach betonowych posadzkowych

Zadania do zrealizowania

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej występowania substancji oleistych w podkładach betonowych. Przeprowadzono badania odwiertów rdzeniowych betonowych metodą spektrofotoskopi w podczerwieni FT-IR i pozywtynwie
wykryto substancji oleiste.


6.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej powstania pęcherzy na posadzce żywicznej

Zadania do zrealizowania

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej powstania pęcherzy na posadzcze żwyicznej. W celu wykrycia przyczyn
powstania pęcherzy na posadzce żwyicznej wykonano odwierty rdzeniowe, wykonano analizę chemiczną podkładów betonowych oraz wykonano analizę mikroskopową w powiększeniu 480 razy. Wykryto przyczynę powstania pęcherzy na posadzce żywicznej.


5.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie projektu wykonawczego naprawy i wzmocnienia stropu żelbetowego

Zadania do zrealizowania

Wykonanie ekspertyzy i projektu wykonawczego naprawy i wzmocnienia stropu żelbetowego komory krat w pompowni ścieków. Zakres projektu obejmował analizę nośności
stropu w bieżącym stanie i zaprojektowanie nośności stropu dla nowych wymagań. W tym celu wykonano model stropu w programie obliczeniowym i zamodelowano
jego nośność dla nowych obciążeń. W projekcie zaproponowano naprawę stropu poprzez dozbrojenie odpowiednich miejsc stalą, odtworzenie otuliny betonowej
poprzez natrysk zaprawy torkretowej SPCC metodą suchą oraz wzmocnienie odpowiednicj stref taśmami z włókien węglowych CFK CFRP.


4.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie projektu wzmocnienia stropu z płyt kanałowych po pożarze z użyciem taśm z włókien węglowych CFK CFRP

Zadania do zrealizowania

Projekt wykonawczy wzmocnienia płyt stropowych kanałowych uszkodzonych w wyniku pożaru.
Zakres projektu obejmuje analizę i projekt wzmocnienia płyt stropowych typu: płyty kanałowe żerańskie.
W pierwszej kolejności oszacowano bieżącą nośność płyt po pożarze, zestawiono istniejące obciążenia i przy użyciu
programu FRP Analysis dokonano doboru taśm z włókien węglwoych CFK CFRP Lamellen. Dobrano taśmy z włókien węglowych
wklejane w głąb otuliny betonowej między istneijącymi kanałami płyt żelbetowych.


3.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z określeniem nośnosci i projektu wykonawczego stropów dwóch zbiorników żelbetowych
magazynowych solanki o pojemnosći 600 metrów sześciennych każdy

Zadania do zrealizowania

Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonano oględziny
obiektu wraz z badaniami nieniszczącymi.
Wykonano badania wytrzymałości na ściskanie stropu za pomocą młotka Schmidt’a.
Pobrano 30 próbek wierconych o średnicy 100mm ze stropu, ścian i dna.
Następnie przeprowadzono badania na zawartość chlorków oraz badania alkacymetryczne
określające pH betonu. Wykonano analizę makroskopową próbek. Wykonano badania wytrzymałości
na ściskanie pobranych próbek w prasie hydraulicznej. Wykonano model istniejącego stropu zbiornika
do analizy statycznej i określono jego nośność. Wykono badanie określające potencjał korozyjny
istniejącego zbrojenia stropu


2.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu wykonawczego remontu dwóch zbiorników żelbetowych magazynowych solanki o pojemnosći 240 metrów sześciennych każdy

Zadania do zrealizowania

Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonano oględziny obiektu wraz z badaniami nieniszczącymi. Wykonano badania wytrzymałości na ściskanie stropu za pomocą młotka Schmidt’a. Pobrano 12 próbek wierconych o średnicy 100mm ze stropu, ścian i dna. Następnie przeprowadzono badania na zawartość chlorków oraz badania alkacymetryczne określające pH betonu. Wykonano analizę makroskopową próbek. Wykonano badania wytrzymałości na ściskanie pobranych próbek w prasie hydraulicznej. Wykonano model istniejącego stropu zbiornika do analizy statycznej i określono jego nośność. Zaprojektowano nowy strop żelbetowy i zaprojektowano nowe wykładziny wewnętrzne chemoodporne na bazie laminatu żywicznego. Nowy strop zaprojektowano na klasę ekspozycji XS1.


1.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie ekspertyzy i projektu wykonawczego remontu parkingu nadziemnego w Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie

Zadania do zrealizowania

Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonano oględziny obiektu wraz z badaniami. Wykonano badania nieniszczące płyty betonowej w tym wytrzymałość na ściskanie młotek „Schmidt’a” oraz badania wytzrymałości na odrywanie metodą „pull-off”. Wykonano odwierty koronkowe profilu betonowego płyty parkingu. Zakres projektu obejmował następujące czynności:

1) Naprawa warstw żywicznych nawierzchnio-izolacji ciągów komunikacyjnych i chodników na estakadach wjazdowej i zjazdowej
2) Naprawa warstw żywicznych nawierzchnio-izolacji ciągów komunikacyjnych i chodników na płycie parkingu
3) Naprawa nawierzchnio-izolacji żywicznej na schodach prowadzących na górny poziom parkingu
4) Naprawy dylatacji konstrukcyjnych w płycie parkingu, między płytą parkingu i
estakadą wjazdową i wyjazdową oraz między płytą parkingu a budynkiem głównym.
5) Naprawa dylatacji na styku balustrady żelbetowej na estakadzie wjazdowej i wyjazdowej z balustradą żelbetową na płycie parkingu.
6) Naprawa dylatacji balustrady żelbetowej na styku balustrady żelbetowej estakady i muru oporowego estakady.
7) Wymiana wpustów w płycie parkingu
8) Uszczelnienie dla znaków drogowych oraz słupków stalowych konstrukcji zadaszenia wejścia do budynku głównego i wymiana opraw oświetlenia na estakadach wjazdowej i zjazdowej
9) Naprawa murków oporowych na estakadach zjazdowej i wjazdowej
10) Naprawa balustrad żelbetowych i dołu płyty parkingowej
11) Naprawa punktowa powierzchni betonu z występującym kruszywem z zanieczyszczeniem marglem
12) Naprawa zarysowanej płyty parkingowej w osi budynku głównego
13) Naprawa zarysowanych rygli ram
14) Naprawa balustrady ze stali nierdzewnej