Top Building Sp Z O.O.
przesla
sufit
zbrojenie
zbrojenie
  1. Home
  2. Realizacje
  3. Iniekcje uszczelniające i wzmacniające

Iniekcje uszczelniające i wzmacniające


1.


Przedmiot realizacji:

Iniekcyjne wypełnienie zawiesiną cementową przestrzeni miedzy istniejącą płytą żelbetową stanowiącą posadzkę a gruntem w stacji elektrofiltrów w elektrociepłowni w Warszawie.

Zadania do zrealizowania:

Projekt receptury zawiesiny cementowej i wykonanie iniekcji wzmacniającej

Technologia:

W pierwszej kolejności wykonano recepturę zawiesiny cementowej składającej się z cementu CEM II B-S 32,5 R o wskaźniku w/c=0,45, odpowiednich kruszyw o frakcjach do 0,8mm i mikrowypełniaczy oraz domieszek. Zastosowano trzy rodzaje domieszek w ilości 1,5% w stosunku do masy cementu i były to; domieszka upłynniająca, superplastyfiaktor i domieszka antysedymentacyjna (przeciwdziałająca sedymentacji kruszywa w zawiesinie). Przy tak dobranych składnikach zawiesina charakteryzowała się konsystencją ciekłą przy w/c=0,45, posiadała bardzo dobre właściwości pompowalności oraz nie wykazała skurczu.
Ze względu na krótki czas reazlizacji nałożony przez inwestora, (dwa dni) i ilość zawiesiny do wtłoczenia (7 metrów sześciennych) do zadania wykorzystano dwie pompy ślimakowe, podające zawiesinę pod ciśnieniem do 8 bar. Zawiesina była iniekowana przez odpowiednio skonstruowane pakery iniekcyjne o średnicy 32mm i długości 300mm, zamontowane w przestrzeni między żelbetową płytą i gruntem.


2.


Przedmiot realizacji:

Iniekcyjne uszczelnienie dylatacji w komorze solnej na terenie elektrociepłowni w rafinerii w Polsce

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie uszczelnienia dylatacji pionowej między słupami żelbetowymi i poziomej w stropie żelbetowym

Technologia:

W pierwszej kolejnosci udrożniono dylatację i wykonano reprofilację kształtu krawędzi dylatacji. Ścianki dylatacji zostały oczyszczone poprzez oszlifowanie. Aktywne przecieki wody przez dylatację przed wykonaniem właściwego uszczelnienia zostały usuniete przy użyciu piany poliuretanowej oraz niskolepkiej żywicy iniekcyjnej poliuretanowej. Po zastopowaniu wycieków wody z dylatacji zamontowano profile polietylenowych o średnicy o 15% większej niż szerokość dylatacji. Odstęp między profilami wynosił około 4cm. Po zamontowaniu profili polietylenowych, w przestrzeni między profilami zostały wykonane otwory o średnicy 13mm, w które zamontowano pakery iniekcyjne o śrdnicy 13mm. Odstęp między pakerami iniekcyjnym wynosił do 30cm. Po zamontowaniu pakerów iniekcyjnych, wierzchnia część dylatacji została uszczelniona kitem dylatacyjnym trwale elastycznym. Po wykonaniu uszczelnienia wierzchniej części dylatacji, poprzez pakery iniekcyjne w przestrzeń między profilami polietylenowymi został pod ciśnieniem podany materiał iniekcyjny tzn. żywica trwale elastyczna akrylowa. Po wykonaniu uszczelnienia iniekcyjnego, wierzchnia część dylatacji została zabezpieczona paroprzepuszczalną powłoką mineralną.


3.


Przedmiot realizacji:

Iniekcyjne uszczelnienie 8 przepustów o średnicy 300mm w komorze pompowni w jednej z rafinerii w Polsce

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie uszczelnienia 8 przepsutów o średnicy 300mm

Technologia:

W pierwszej kolejnosci wykonano otwory o średnicy 13mm, wokół obodu przepustu. W otwory zamontowano pakery iniekcyjne o śrdnicy 13mm. W celu zlikwidowania aktywnych przecieków wody, w pierwszej kolejności użyto mocno spienialnej piany na bazie żywicy poliuretanowej. Następnie wykonano iniekcję wtóną, tzn. przez te same pakery iniekcyjne podano żywicę iniekcyjną poliuretanową o lepkości 100m*Pas. Następnie zdemontowano pakery iniekcyjne, zaszpachlowano otwory po pakerach, obwodowo uszczelniono styk przepsutu kitem elastycznym poliuretanowym.