Top Building Sp Z O.O.
przesla
sufit
zbrojenie
zbrojenie
  1. Home
  2. Oferta ogólna
  3. Wzmacnianie gruntu

Wzmacnianie gruntu

Wzmacnianie podłoża gruntowego

Metodą zabezpieczenia części istniejącego budynku (ścian, fundamentu) przed osiadaniem lub przesunięciem jest wykonanie palowania. Stosujemy pale wciskane małych średnic, pale wiercone, pale wiercone z bezpośrednią injekcją zawiesiną cementową.

W przypadku stabilizacji i scalania gruntu stosujemy metody injekcyjne.
Ten sposób wzmacniania gruntu polega na wprowadzniu w przestrzeń między ziarnami gruntu spoiwa na bazie cementowej lub syntetycznej, które twardnieje i wiąże poszczególne ziarna lub bloki gruntu.
W zalezności od rodzaju grunów i warunków gruntowych stodujemy różne spoiwa:
w skałach – spoiwa cementowe z dodatkami wypełniającymi do 2mm
w żwirach i piaskach – spoiwa cementowe z dodatkami i domieszkami uplastyczniającymi i upłynniającymi
w piaskach średnioziarnistych i drobnoziarnistych – spoiwa syntetyczne (żywice) z możliwością regulowania czasu wiązania
Wprowadzenie do gruntu roztworów mieralnych jak i syntetycznych oprócz scalenia gruntu powoduje również jego uszczelnienie.
Wybór sposobu wzmocnienia podłoża lub jego uszczelnienia jest zawsze oparty na dokładnym rozeznaniu warunków geologicznych i hydrogenicznych oraz wymagań stawianym gruntom.
Spoiwa na bazie mineralnej (cementów) wprowadzne są przy pomocy pakerów iniekcyjnych, których długość, średnica i kształt jest dobierana każdorazowa w zależności od warunków. Materiał podawany jest pod ciśnieniem przy użyciu pomp membranowych lub ślimakowych.
Spowia na bazie syntetycznej (żywic) wprowadzane są również przy pomocy pakerów iniekcyjnych, których długość, średnica i kształt jest dobierana każdorazowa w zależności od warunków. Materiał podawany jest pod ciśnieniem przy użyciu pomp tłokowych jedno lub dwu-komponentowych.
W przypadku spoiw mineralnych każdorazowo dobierana jest receptura w zależności od potrzebnych właściwości iniektu. Dobierany jest odpowiedni cement, dodatki i domieszki wpływające na czas wiązania, konsystencję i urabialność oraz dobierane są mikrowypełniacze.