Top Building Sp Z O.O.
przesla
sufit
zbrojenie
zbrojenie
  1. Home
  2. Oferta ogólna
  3. Naprawa konstrukcji żelbetowych

Naprawa konstrukcji żelbetowych

Naprawa konstrukcji żelbetowych – Naprawy żelbetu

Dzięki współpracy z najlepszymi producentami chemii budowlanej gwarantujemy skuteczne naprawy konstrukcji żelbetowych.
W pierwszej kolejności przygotowujemy podłoże konstrukcji do naprawy żelbetu, po wykonaniu wykuć i odkuć wszystkich części luźnych podłoże jest czyszczone metodami strumieniow-ściernymi.
Po wykonaniu przygotowania podłoża, zabezpieczamy antykorozyjnie odkrytą stal zbrojeniową, w zależności od przyjętej później metody reprofilacji ubytków, stal zabezpieczana jest materiałem mineralnym z dodatkiem inhibitorów korozji lub materiałem na bazie żywicy.

Przed rozpoczęciem reprofilacji żelbetu (wypełniania ubytków), każdorazowo przeprowadzamy badania nośności podłoża (wytrzymałość na ściskanie i przyczepność „pull-off”), następnie sprawdzamy stopień karbonatyzacji betonu, stopień skażenia chlorkami i zawartość jonów siarczanowych. Po tych czynnościach przyjnujemy system naprawy lub modyfikujemy założony wcześniej np. w przypadku stwierdzenia skażenia betonu jonami siarczanowymi i wykryciu korozji siarczanowej stosujemy zaprawy PCC na bazie cementów nie zawiarającej fazy C3A. Zaprawy na bazie takich cementów są odporne na korozje siarczanową. Reprofilacja żelbetu wykonywana jest metodami ręcznymi poprzez wypełnienie ubytków w konstrukcji żelbetowej zaprawami polimerowo cementowymi PCC.
W przypadku powierzchniowych reprofilacji ubytków o głębokości do 5cm stosujemy naprawy metodami natrysku na „mokro”, używając zapraw polimerowo cementowych PCC. W przypadku powierzchniowych reprofilacji ubytków o głębokości powyżej 5cm stosujemy naprawy metodami natrysku na „sucho” – torkret, używając zapraw polimerowo cementowych SPCC.

Po wykonaniu reprofilacji ubytków podłoże jest wyrównywane przy użyciu szpachlówek mineralnych. W przypadku uzasadnionych wielkości powierchni,szpachlówki są nakładane metodami natrysku na mokro. Ostatnim etapem naprawy jest wykonanie powłoki zabezpieczającej, która jest dobierana każdorazowo w zależności od sposobu eksploatacji obiektu.