Top Building Sp Z O.O.
przesla
sufit
zbrojenie
zbrojenie
  1. Home
  2. Oferta ogólna
  3. Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i stalowych

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i stalowych

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i stalowych przy użyciu taśm CFRP lub CFK i mat z włókien węglowych.

Nowoczesnym sposobem wzmacniania konstrukcji jest wklejanie w strefie występowania w konstrukcji naprężeń rozciągających lub ścinających taśm z włókien węglowych CFRP lub CFK. W zależności od sposobu wzmocnienia taśmy z włókien węglowych CFRP lub CFK są przyklejane do konstrukcji lub wklejane w głąb otuliny betonowej, w tak zwane nacięcia. Taśmy wklejane są przy użyciu kleju epoksydowego. Przed przystąpieniem do przyklejenia taśm CFRP lub CFK każdorazowo należy sprawdzić nośność podłoża tzn. (wytrzymałość na ściskanie i przyczepność „pull-off” oraz sprawdzić równość podłoża dla taśm przyklejanych do powierzchni wzmacnianej. W przypadku taśm CFRP lub CFK przyklejanych do wzmacnianej powierzchni wymagane jest aby nierówności nie były większe niż 1mm na odcinku o długości 30cm. W przypadku taśm CFRP lub CFK wklejanych w nacięcie warunek równości nie jest aż tak istotny. Wyrównanie podłoża wykonuje się przy użyciu zapraw epoksydowych na warstwie szczepnej epoksydowej. Istotną rzeczą jest w przypadku taśm CFRP lub CFK przyklejanych do powierzchni aby klej epoksydowy został równomiernie rozłożony na taśmie, w tym celu zawsze nalezy stosować specjalne urządzenia tak zwane dyspensery, które rokładają klej na żądaną grubość i nie pozostawiją porów powietrza w kleju. Aby ograniczyć napowietrzanie kleju epoksydowego i powstawanie w nim porów powietrza podczas mieszania nalezy pamiętać aby klej mieszać mieszadłem wolnoobrotowym, około 500-800 obrotow na minutę. Po wykonaniu wzmocnienia taśmami CFRP lub CFK należy pamietać aby zabezpieczyć taśmy izolacją przciw-ogniową i jeśli nie ma zagrożenia ogniowego zabezpieczyć przed działaniem promieniowania UV.

W przypadku występowania w konstrukcji naprężeń ścinających lub w przypadku wymogu dodatkowego zakotwienia taśm przyklejonych do konstrukcji wykorzystywane są maty z włókien węglowych o odpowiednich gramaturach i szerokościach.

Elementami wzmacnianymi przy użyciu taśm są np:

  • belki
  • stropy
  • słupy
  • dodatkowe otwory technologiczne w konstrukcji

Przy użyciu taśm CFRP lub CFK i mat z włókien węglowych można wzmacniać również konstrukcje stalowe i drewniane.

UWAGA!!! Każdorazowo do wykonania wzmocnienia konstrukcji wymagany jest projekt.

Firma TOP BUILDING w zakresie wzmacniania konstrukcji świadczy usługi kompleksowe zarówno pod względem wykonania projektu wzmocnienia i wykonawstwa.